ПрАТ «ХАРКІВСЬКА ТЕЦ-5»,
Телефон: +38 (057) 372-10-29
                    +38 (057) 730-50-59
Факс:+38 (057) 731-42-98
Ел. пошта: mbox@tec5.kharkov.ua

Внутрішні документи


Статут (дата розміщення 30.04.2015)

Положення про правління (дата розміщення 29.03.2013)

Положення про наглядову раду (дата розміщення 30.04.2015)

Інвестиційна програма

Плани закупівель

Підготовка підприємства до осінньо-зимового періоду

Положення про загальні збори не затверджувалось (дата розміщення 07.12.2016).

Положення про ревізійну комісію не затверджувалось (дата розміщення 07.12.2016).

Положення про кожну філію та кожне представництво не затверджувалось (дата розміщення 07.12.2016).

Принципи (кодекс) корпоративного управління не затверджувався (дата розміщення 07.12.2016).

Повідомлення про зміни у проекті порядку денного загальних зборів - не затверджувались (дата розміщення 07.12.2016).

Повідомлення про можливість реалізації акціонерами переважного права у процесі приватного розміщення акцій при додатковій емісії - приймалось рішення (дата розміщення 07.12.2016).

Повідомлення про прийняте загальними зборами рішення про припинення акціонерного товариства - рішення не приймалось (дата розміщення 07.12.2016).

Афілійованою особою ПАТ «Харківська ТЕЦ-5» є ТОВ «Укрістгаз», акції прості іменні у розмірі 99,8948% (295 598 516 акцій) (дата розміщення 07.12.2016).

Висновок ревізійної комісії (ревізора) Товариства відсутній - не створювався, висновок аудитора Товариства включений до складу регулярної інформації, див. розділ Звіти (дата розміщення 07.12.2016).

Повідомлення про прийняте рішення про дематеріалізацію цінних паперів (забезпечення існування цінних паперів в бездокументарній формі) - рішення не приймалось (дата розміщення 07.12.2016).

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій (дата розміщення 07.12.2016)

Статут (дата розміщення 10.05.2017)

Положення про правління (дата розміщення 10.05.2017)

Положення про наглядову раду (дата розміщення 10.05.2017)

Статут (дата розміщення 10.05.2018)

Положення про наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Харківська ТЕЦ-5» (нова редакція) (дата розміщення 10.05.2018)

Принципи (кодекс) корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «Харківська ТЕЦ-5» (дата розміщення 10.05.2018)

Статут (дата розміщення 27.02.2019)

Статут (дата розміщення 15.03.2019)