ПрАТ «ХАРКІВСЬКА ТЕЦ-5»,
Телефон: +38 (057) 372-10-29
                    +38 (057) 730-50-59
Факс:+38 (057) 731-42-98
Ел. пошта: mbox@tec5.kharkov.ua

Хімічне водоочищення

Освітлювачі та
				баки-нейтралізатори

Освітлювачі та баки-нейтралізатори


Реагентне
					відділення попереднього очищення

Реагентне відділення попереднього очищення


Верхні розподільчі
					грати освітлювача

Верхні розподільчі грати освітлювача


Харківська ТЕЦ-5 є потужним виробником підживлювальної води для теплофікаційної системи м. Харкова. Хімічний цех забезпечує найвищу якість підготовки підживлюючої тепломережної води, з якою можуть конкурувати далеко не всі підприємства. У 2010 році розпочата модернізація діючого технологічного устаткування хімічного цеху, що дозволить збільшити продуктивність хімводоочищення для потреб тепломережі до 800 т/год, що на 20 % більше за проектну.

Хімічне водоочищення складається з трьох освітлювачів загальною проектною продуктивністю 700 м3/год для приготування освітленої води, яка використовується в подальшому процесі приготування води на трьох установках:

  1. Na-катіонової установці продуктивністю 160 м3/год, призначеній для живлення випарників. Установка працює за схемою: вапнування та коагуляція в освітлювачах, освітлення на механічних фільтрах, двоступеневе Na-катіонування;
  2. Na-катіонової установці продуктивністю 400 м3/год, призначеній для живлення тепломережі. Установка працює за схемою: вапнування та коагуляція в освітлювачах, освітлення на механічних фільтрах, одноступеневе Na-катіонування;
  3. резервній знесолюючий установці продуктивністю 50 м3/год, призначеній для компенсації витрат пари та конденсату на блоках. Установка працює за наступною схемою: вапнування та коагуляція в освітлювачах, освітлення на механічних фільтрах, трьохступіневе знесолення.

До складу устаткування хімводоочищення входить установка очищення стоків від мастил та мазуту для очищення забрудненої стічної води нафтопродуктами згідно нормативної документації, яка працює за схемою відстоювання на баках-відстійниках, відстою на нафтоуловлювачах та подальшого освітлення на механічних фільтрах.