ПрАТ «ХАРКІВСЬКА ТЕЦ-5»,
Телефон: +38 (057) 372-10-29
                    +38 (057) 730-50-59
Факс:+38 (057) 731-42-98
Ел. пошта: mbox@tec5.kharkov.ua

Управління та автоматика

Блочний щит управління енергоблоками № 1 та № 2

Блочний щит управління енергоблоками № 1 та 2


Центральний щит управління

Центральний щит управління


Сервери АСКОЕ та релейні панелі ЦЩУ

Сервери АСКОЕ та релейні панелі ЦЩУ


Управління роботою обладнання енергоблоків здійснюється з двох блочних щитів (БЩУ).

З блочного щита № 1 виконується управління енергоблоками №№ 1, 2 потужністю 120 МВт кожний, з блочного щита № 2 – енергоблоком № 3 потужністю 300 МВт.

Із центрального щита управління (ЦЩУ) координується робота блочних щитів та здійснюється управління елегазовими вимикачами ліній 110 кВ, резервним живленням 6 кВ, секційними вимикачами власних потреб та резервними збуджувачами.

На ТЕЦ передбачено комплексну автоматизацію основних та допоміжних технологічних процесів на базі інформаційних обчислювальних машин, які здійснюють автоматичний контроль основних технологічних параметрів, обчислення техніко-економічних показників, цифрову реєстрацію відхилення параметрів від норми та реєстрацію аварійних ситуацій.

Котли обладнані системою рециркуляції димових газів і автоматичними газоаналізаторами для контролю викидів окисів азоту, пальниками для двостадійного спалювання палива.