ПрАТ «ХАРКІВСЬКА ТЕЦ-5»,
Телефон: +38 (057) 372-10-29
                    +38 (057) 730-50-59
Факс:+38 (057) 731-42-98
Ел. пошта: mbox@tec5.kharkov.ua

Екологія

Одним із значних факторів впливу на екологію навколишнього середовища є господарська діяльність людини в будівництві, промисловості, енергетиці, сільському господарстві. Енергетичне виробництво, споживаючи величезну кількість палива й кисню з повітря для його окислення, видає продукцію у вигляді електричної та теплової енергії, а газоподібні, теплові й тверді продукти згоряння є його відходами.

Вид на Харківську ТЕЦ-5 з пляжу Новобаварського водоймища

Теплові електростанції - одне з найбільших джерел забруднення атмосфери, бо, крім головних продуктів згоряння, вуглецю й водню, що не є токсичними, в атмосферу викидаються оксиди сірки: сірчистий SO2 і сірчаний SO3 ангідрид, оксиди азоту: оксид NO та діоксид NO2, деякі фтористі сполуки, чадний газ CO та його супутник бензопірен C20H12, вуглеводні: метан CH4 та етилен C2H4, п'ятиокис ванадію V2O5, солі натрію та інші. Більшість цих продуктів токсичні і навіть у незначних концентраціях шкідливо впливають на людину, тваринний і рослинний світ. Поряд з цим шкідливий вплив ТЕЦ виявляється у шлейфах пилу й диму, які скорочують ультрафіолетову радіацію і видимість, засоленості і замазученості води.

Однак у потужних ТЕЦ є і переваги. З їх введенням в дію ліквідуються джерела шкідливих викидів, розташовані безпосередньо в місцях мешкання людей. А саме, сотні дрібних неекономічних котелень з димовими трубами малої висоти, що не мають потрібних технічних засобів, вимірювальних приладів контролю та автоматики для контролю і зниження кількості шкідливих викидів в атмосферу.


Кількість і характеристика шкідливих викидів ТЕЦ в атмосферу залежить від використовуваного палива.

При спалюванні твердого палива викидаються:

 • оксиди сірки SOх: SO2, SO3 (до 5 %);
 • оксиди азоту NOх: NO, NO2 (2-5 % від загального вмісту NOх);
 • продукти неповного згоряння: CO, C20H12, CH4, C2H4, зола з частинками недогорілого палива;
 • оксиди ванадію: V2O5;
 • незначна кількість фтористих сполук.

При спалюванні мазуту викидаються:

 • оксиди сірки SOх: SO2, SO3 (до 5 %) ;
 • оксиди азоту NOх: NO, NO2 (2-5 % від загального вмісту NOх);
 • продукти неповного згоряння: CO, C20H12, CH4, C2H4, сажа;
 • оксиди ванадію: V2O5;
 • речовини, що видаляються із зовнішніх поверхонь нагрівання при очищеннях.

При спалюванні природного газу викидаються:

 • оксиди азоту NOх: NO, NO2;
 • продукти неповного згоряння: CO, C20H12.

Кількість SO2, що утворюється при спалюванні мазуту, вдвічі більша, ніж при спалюванні твердого палива.


Основним паливом Харківської ТЕЦ-5 є природний газ, а резервним – мазут. Співвідношення між іх долями в річному обсязі використання палива на ТЕЦ відображено на графіку нижче.


Структура спалювання палива, %Наступні два графіки відображають динаміку зміни кількості шкідливих речовин, що викидаються Харківською ТЕЦ-5 в атмосферу.


Викиди оксидів сірки, т

Викиди оксидів азоту, т